Skip to main content
circle device
Artist render of the new Canterbury Museum entranceway

Ekea mai te
waka ki tua 
Join our journey of change 

1944 78 66 Von Haast1174
1955 81 677 canterbury museum1024px
20 02 Canterbury Museum Concept Design Render Rolleston Centennial Wing CR Credit Athfield Architects

Kia ora, nau mai

Mō ngā tau 150 kua whakatairanga mātou i ngā kōrero mō Waitaha, ināianei kai te waihanga anō te whare taonga i tāna anō kōrero mā te takahi i tētahi huanui whakahou. Kua kati te whare i Rolleston Avenue, heoti ā waenga o 2023 ka taea te toro ki te whare taonga taupua hou ki 66 Gloucester Street. Kai te ipurangi ka taea tonuhia e koe ngā kohinga te whakatōmene me te whai wāhi ki te whakahounga nui whakaharaharatanga e takoto mai nei i mua i te aroaro.

For 150 years we have been telling stories of Waitaha Canterbury, now the Museum is rewriting its own story by embarking on an exciting new journey of redevelopment. The Rolleston Avenue site is closed but you can visit our cool pop-up Museum at 66 Gloucester Street. Online you can continue to explore the collections and be part of the amazing redevelopment journey that lies ahead.

Hoea te waka koutou mā.

Find out more about the Museum Redevelopment

Tūhura Tuihono Explore online 

Ngā Rongo Kōrero Latest news